Första Johannesbrevet 5:10


Den som tror på Guds Son
har detta vittnesbörd inom sig.
Den som inte tror på Gud
har gjort honom till en lögnare,
eftersom han inte trott på vittnesbördet,
som Gud gav om sin Son.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁ   πιστεύων   εἰς   τὸν   υἱὸν   τοῦ   θεοῦ   ἔχει   τὴν   μαρτυρίαν   ἐν   ἑαυτῷ·   ὁ   μὴ   πιστεύων   τῷ   θεῷ   ψεύστην   πεποίηκεν   αὐτόν,   ὅτι   οὐ   πεπίστευκεν   εἰς   τὴν   μαρτυρίαν   ἣν   μεμαρτύρηκεν   ὁ   θεὸς   περὶ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 34 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det The [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4100 πιστεύων (pisteuo)
att tro believing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5207 υἱὸν (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2192 ἔχει (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... has
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3141 μαρτυρίαν (marturia)
vittnesmål, vittnesbörd testimony
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτῷ· (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ sing. tredje person dativ singularis maskulinum
F-3DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det The [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 πιστεύων (pisteuo)
att tro believing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2316 θεῷ (theos)
Gud in God,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G5583 ψεύστην (pseustes)
lögnare a liar
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4160 πεποίηκεν (poieo)
göra has made
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4100 πεπίστευκεν (pisteuo)
att tro he has believed
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3141 μαρτυρίαν (marturia)
vittnesmål, vittnesbörd testimony
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
R-ASF
G3140 μεμαρτύρηκεν (martureo)
vittna has testified
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5207 υἱοῦ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)