Andra Petrusbrevet 1:8

För när ni har (redan äger) [alla] dessa [sju kvaliteter – dvs. hög moralisk standard, kunskap, självkontroll, uthållighet, gudsfruktan, syskonkärlek och kärlek] och de [ständigt] växer (förökas), så gör (ställer) det er varken [förhindrar det er att ni blir] overksamma eller utan frukt i kunskapen om [i strävan att personligen lära känna] vår Herre Jesus den Smorde (Messias, Kristus).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ταῦτα   γὰρ   ὑμῖν   ὑπάρχοντα   καὶ   πλεονάζοντα   οὐκ   ἀργοὺς   οὐδὲ   ἀκάρπους   καθίστησιν   εἰς   τὴν   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἐπίγνωσιν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
D-NPN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er in you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G5225 ὑπάρχοντα (huparcho)
finns, bli ägd, börja under being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-PAP-NPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4121 πλεονάζοντα (pleonazo)
bli större, utöka abounding,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-PAP-NPN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte neither
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0692 ἀργοὺς (argos)
onyttigt, sysslolös, overksam idle
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G0175 ἀκάρπους (akarpos)
ofruktsam, utan frukt unfruitful
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2525 καθίστησιν (kathistemi)
satt, sätta över, insätta som ledar ... make [you],
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot as to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G1922 ἐπίγνωσιν.¶ (epignosis)
kunskap, insikt, förståelse knowledge.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)