Andra Petrusbrevet 1:5

Men just också av denna anledning [tack vare av löftena och relationen med Jesus som ger ära och helighet, se vers 3–4], då ni [samtidigt] gjort allt ni kan [med all iver ansträngt er till det yttersta]:
Förse er tro med (ge riklig näring till er förtröstan genom; klä er trofasthet i)
godhet (dygd) [hög moral vars karaktär visar sig i praktisk handling]
genom (i) godheten [utvecklas ju]
kunskap [den personliga erfarenheten av Jesus],

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   αὐτὸ   τοῦτο   δὲ   σπουδὴν   πᾶσαν   παρεισενέγκαντες   ἐπιχορηγήσατε   ἐν   τῇ   πίστει   ὑμῶν   τὴν   ἀρετήν,   ἐν   δὲ   τῇ   ἀρετῇ   τὴν   γνῶσιν,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸ (autos)
honom, dem, henne, den, det very [reason]
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
P-ASN
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... for this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G4710 σπουδὴν (spoude)
hast, entusiasm earnestness
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3923 παρεισενέγκαντες (pareisphero)
visa, bevisa having brought in,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G2023 ἐπιχορηγήσατε (epichoregeo)
ge, utrusta med, ge näring, ge växt ... do supplement
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4102 πίστει (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0703 ἀρετήν, (arete)
dygd, moralisk godhet virtue,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... into
Preposition Preposition
PREP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0703 ἀρετῇ (arete)
dygd, moralisk godhet virtue
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1108 γνῶσιν, (gnosis)
kunskap knowledge,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)