Andra Petrusbrevet 1:4

Genom dem [ära och helighet] har han gett oss enormt stora och dyrbara löften, så att ni genom [att ta till sig dem och agera efter] dem kan få del av Guds natur, efter att ha flytt från det fördärv (förgängelse, ruttenhet) som finns i världen på grund av det onda begäret (längtan efter det förbjudna).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

δι᾽   ὧν   τὰ   τίμια   καὶ   μέγιστα   ἡμῖν   ἐπαγγέλματα   δεδώρηται,   ἵνα   διὰ   τούτων   γένησθε   θείας   κοινωνοὶ   φύσεως   ἀποφυγόντες   τῆς   ἐν   τῷ   κόσμῳ   ἐν   ἐπιθυμίᾳ   φθορᾶς.  

Textus Receptus (TR)

δι᾽   ὧν   τὰ   τίμια   καὶ   μέγιστα   ἡμῖν   ἐπαγγέλματα   δεδώρηται,   ἵνα   διὰ   τούτων   γένησθε   θείας   κοινωνοὶ   φύσεως   ἀποφυγόντες   τῆς   ἐν   τῷ   κόσμῳ   ἐν   ἐπιθυμίᾳ   φθορᾶς.  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
R-GPN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G5093 τίμια (timios, comparative, timioteros, superlative, timiotatos)
aktad, hedrad precious
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3173 μέγιστα (megas)
stor, mäktig, viktig magnificent
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN-S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G1862 ἐπαγγέλματα (epaggelma)
löfte promises
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1433 δεδώρηται, (doreomai)
ge He has himself given,
VERB Verb
perf. medium ind. perfekt medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-RMI-3S
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
D-GPN
G1096 γένησθε (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma you may become
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2ADS-2P
G2304 θείας (theios)
gudomlig of [the] divine
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G2844 κοινωνοὶ (koinonos)
delaktig, medarbetare, gemenskap, s ... partakers
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G5449 φύσεως (phusis)
naturen nature,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0668 ἀποφυγόντες (apopheugo)
undkomma having escaped
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2AAP-NPM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2889 κόσμῳ (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1939 ἐπιθυμίᾳ (epithumia)
begär desire,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G5356 φθορᾶς. (phthora)
förgängelse decay.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)