Andra Petrusbrevet 1:3

[Efter inledningen följer ofta en tacksägelsebön i de nytestamentliga breven. Så är dock inte fallet här (eller i Judas brev). Vers 3–11 innehåller ändå flera liknande element som tacksägelsen i 2 Tim 1:3–7. Det första ordet i vers 3, gr. hos markerar samband och översätts "alltså". Nu beskrivs fördelarna med denna dyrbara tro som vi fått ta emot genom Jesu rättfärdighet, se vers 1. Den grammatiska konstruktionen pekar även fram mot vers 5–7.]
Alltså har hans gudomliga kraft gett (skänkt) oss allt [vi behöver] för liv och gudsfruktan [dvs. allt som leder till ett överflödande liv i helig vördnad och hängivenhet för Gud] genom kunskapen om [den specifika personliga erfarenheten av] denne som har kallat oss till sin egen ära (härlighet) och godhet (ärbarhet, dygd, kraft, renhet; höga moraliska standard).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὡς   πάντα   ἡμῖν   τῆς   θείας   δυνάμεως   αὐτοῦ   τὰ   πρὸς   ζωὴν   καὶ   εὐσέβειαν   δεδωρημένης   διὰ   τῆς   ἐπιγνώσεως   τοῦ   καλέσαντος   ἡμᾶς   ἰδίᾳ   δόξῃ   καὶ   ἀρετῇ,  

Textus Receptus (TR)

ὡς   πάντα   ἡμῖν   τῆς   θείας   δυνάμεως   αὐτοῦ   τὰ   πρὸς   ζωὴν   καὶ   εὐσέβειαν   δεδωρημένης   διὰ   τῆς   ἐπιγνώσεως   τοῦ   καλέσαντος   ἡμᾶς   ἰδίᾳ   δόξῃ   καὶ   ἀρετῇ,  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 23 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς (hos)
som Accordingly,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det by the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2304 θείας (theios)
gudomlig divine
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G1411 δυνάμεως (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft ... power
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4314 πρὸς (pros)
till toward
Preposition Preposition
PREP
G2222 ζωὴν (zoe)
liv life
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2150 εὐσέβειαν (eusebeia)
gudfruktighet, fromhet godliness
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1433 δεδωρημένης (doreomai)
ge having himself given,
VERB Verb
perf. medium part. perfekt medium particip
genitiv sing. genitiv singularis femininum
V-RMP-GSF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1922 ἐπιγνώσεως (epignosis)
kunskap, insikt, förståelse knowledge
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the [One who]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2564 καλέσαντος (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... having called
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G2398 ἰδίᾳ (idios)
ens egen, privat, personlig [by His] own
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G1391 δόξῃ (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0703 ἀρετῇ, (arete)
dygd, moralisk godhet excellence,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)