Andra Petrusbrevet 1:21

Ingen profetia har någonsin kommit som resultat av mänsklig vilja, utan ledda (burna, drivna) av den helige Ande har människor talat [burit fram och förmedlat] ord från Gud.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οὐ   γὰρ   θελήματι   ἀνθρώπου   ἠνέχθη   προφητεία   ποτέ,   ἀλλ᾽   ὑπὸ   πνεύματος   ἁγίου   φερόμενοι   ἐλάλησαν   ἀπὸ   θεοῦ   ἄνθρωποι.¶  

Textus Receptus (TR)

οὐ   γὰρ   θελήματι   ἀνθρώπου   ἠνέχθη   προφητεία   ποτέ,   ἀλλ᾽   ὑπὸ   πνεύματος   ἁγίου   φερόμενοι   ἐλάλησαν   ἀπὸ   οἱ   θεοῦ   ἄνθρωποι.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 16 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2307 θελήματι (thelema)
vilja by [the] will
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of man
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5342 ἠνέχθη (phero)
bära was brought
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G4394 προφητεία (propheteia)
profetia prophecy
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4218 ποτέ, (pote)
tidigare, förut at any time,
Partikel Partikel
PRT
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G5259 ὑπὸ (hupo)
av by
Preposition Preposition
PREP
G4151 πνεύματος (pneuma)
Ande [the] Spirit
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0040 ἁγίου (hagios)
helig Holy
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G5342 φερόμενοι (phero)
bära being carried,
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PPP-NPM
G2980 ἐλάλησαν (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... spoke
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0444 ἄνθρωποι.¶ (anthropos)
människa men.
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)