Första Petrusbrevet 5:5

På samma sätt ska ni som är yngre [unga i ålder eller tron] underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) de äldre. [De äldre syftar troligtvis utifrån sammanhanget här på församlingens ledare – de äldste. Petrus kommer säkert ihåg den sista måltiden, hur Jesus klädde sig i ödmjukhet när han bokstavligt band en tjänares handduk kring sig och tvättade lärjungarnas fötter, se Joh 13:4.]
Vidare gäller detta er alla [oavsett position]: Klä er i ödmjukhet mot varandra, för [som det står i Ords 3:34]:
"Gud själv står emot de arroganta (högmodiga, översittarna),
men ger nåd (favör, välsignelse) till de ödmjuka".

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁμοίως   νεώτεροι,   ὑποτάγητε   πρεσβυτέροις,   πάντες   δὲ   ἀλλήλοις   τὴν   ταπεινοφροσύνην   ἐγκομβώσασθε,   ὅτι   ὁ   θεὸς   ὑπερηφάνοις   ἀντιτάσσεται,   ταπεινοῖς   δὲ   δίδωσιν   χάριν.  

Textus Receptus (TR)

Ὁμοίως   νεώτεροι,   ὑποτάγητε   πρεσβυτέροις,   πάντες   δὲ   ἀλλήλοις   ὑποτασσόμενοι   τὴν   ταπεινοφροσύνην   ἐγκομβώσασθε,   ὅτι   ὁ   θεὸς   ὑπερηφάνοις   ἀντιτάσσεται,   ταπεινοῖς   δὲ   δίδωσιν   χάριν.  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3668 Ὁμοίως (homoios)
samma sak, samma sätt, även, dessut ... Likewise,
Adverb Adverb
ADV
G3501 νεώτεροι, (neos, comparative, neoteros)
nytt, yngre, yngre man, yngre kvinn ... younger [ones],
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
Jämförande jämförande
A-VPM-C
G5293 ὑποτάγητε (hupotasso)
underordna do be subjected
VERB Verb
2:a aorist pass. imp. andra aorist passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2APM-2P
G4245 πρεσβυτέροις, (presbuteros)
äldste to [your] elders.
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
Jämförande jämförande
A-DPM-C
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
A-VPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0240 ἀλλήλοις (allelon)
varandra to one another
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
C-DPM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5012 ταπεινοφροσύνην (tapeinophrosune)
ödmjukhet humility
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1463 ἐγκομβώσασθε, (egkomboomai)
klä, iklä do gird on,
VERB Verb
aorist medium-dep. imp. aorist medium-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-ADM-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5244 ὑπερηφάνοις (huperephanos)
stolt, högmodig [the] proud
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G0498 ἀντιτάσσεται, (antitassomai)
sätta sig upp emot, gick emot, oppo ... opposes,
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-PMI-3S
G5011 ταπεινοῖς (tapeinos)
ödmjuk to [the] humble
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 δίδωσιν (didomi)
ge He gives
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G5485 χάριν. (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace.”
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)