Första Petrusbrevet 5:2


Föd (uppfostra, beskydda, led, var herdar för) Guds hjord som är hos er [som ni ansvarar för].
Vaka över dem (gr. episkopeo, jfr Heb 12:15; 1 Tim 3:1), inte av tvång (pliktskyldigt),
utan självmant (villigt).
Inte motiverat av girighet [genom ett felaktigt fokus på de förmåner som tillhör tjänsten],
utan passionerat (hängivet).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ποιμάνατε   τὸ   ἐν   ὑμῖν   ποίμνιον   τοῦ   θεοῦ   ἐπισκοποῦντες   μὴ   ἀναγκαστῶς   ἀλλ᾽   ἑκουσίως   κατὰ   θεόν,   μηδὲ   αἰσχροκερδῶς   ἀλλὰ   προθύμως·  

Textus Receptus (TR)

ποιμάνατε   τὸ   ἐν   ὑμῖν   ποίμνιον   τοῦ   θεοῦ   ἐπισκοποῦντες   μὴ   ἀναγκαστῶς   ἀλλ᾽   ἑκουσίως   κατὰ   θεόν,   μηδὲ   αἰσχροκερδῶς   ἀλλὰ   προθύμως·  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 18 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4165 ποιμάνατε (poimaino)
vara herde do shepherd
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G4168 ποίμνιον (poimnion)
hjord flock
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1983 ἐπισκοποῦντες (episkopeo)
se noga till, vaka över exercising oversight
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0317 ἀναγκαστῶς (anagkastos)
tvång under compulsion,
Adverb Adverb
ADV
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1596 ἑκουσίως (hekousios)
med berått mod, medvetet, frivillig ... willingly,
Adverb Adverb
ADV
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεόν, (theos)
Gud God;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3366 μηδὲ (mede)
varken, inte heller, eller, inte, i ... and not
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G0147 αἰσχροκερδῶς (aischrokerdos)
för egen vinning, för slem vinnings ... for base gain,
Adverb Adverb
ADV
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4290 προθύμως· (prothumos)
hängivet eagerly;
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)