Första Petrusbrevet 5:12

Jag [Petrus] har skrivit detta korta brev till er genom Silvanus, som jag vet är en trogen broder. Jag har skrivit för att uppmuntra (förmana, vädja till er) och bekräfta (vittna om) att detta [innehållet i detta brev som helhet] är Guds sanna nåd. Stå fasta i den [nåden].
[Silvanus är samma person som Lukas benämner Silas i Apostlagärningarna, se Apg 15:22; 16:25, 40; 17:4; 18:5. Här använder Petrus den latinska formen av hans namn, vilket Paulus också gör, se 2 Kor 1:19; 1 Thess 1:1; 2 Thess 1:1. Han var en erkänd ledare i församlingen i Jerusalem och romersk medborgare, se Apg 15:22, 37. Han reste tillsammans med Paulus på hans andra missionsresa, se Apg 18:5. Han var en trogen medarbetare till både Petrus och Paulus. Petrus sammanfattar sitt brev med uppmaningen att stå fasta i nåden. Det finns en fin balans mellan att ta emot nåden genom Jesus, se Heb 1:3, och uppmaningen att också stå kvar i den nåden.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Διὰ   Σιλουανοῦ   ὑμῖν   τοῦ   πιστοῦ   ἀδελφοῦ,   ὡς   λογίζομαι,   δι᾽   ὀλίγων   ἔγραψα   παρακαλῶν   καὶ   ἐπιμαρτυρῶν   ταύτην   εἶναι   ἀληθῆ   χάριν   τοῦ   θεοῦ,   εἰς   ἣν   στῆτε.¶  

Textus Receptus (TR)

Διὰ   Σιλουανοῦ   ὑμῖν   τοῦ   πιστοῦ   ἀδελφοῦ,   ὡς   λογίζομαι,   δι᾽   ὀλίγων   ἔγραψα   παρακαλῶν   καὶ   ἐπιμαρτυρῶν   ταύτην   εἶναι   ἀληθῆ   χάριν   τοῦ   θεοῦ,   εἰς   ἣν   στῆτε.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 22 ord, NA har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 Διὰ (dia)
genom, för, med, därför Through
Preposition Preposition
PREP
G4610 Σιλουανοῦ (Silouanos)
Silvanus Silvanus,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4103 πιστοῦ (pistos)
trofast, trogen, pålitlig faithful
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G0080 ἀδελφοῦ, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3049 λογίζομαι, (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som I regard [him],
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3641 ὀλίγων (oligos)
få, lite, liten, i det lilla, nästa ... few [words]
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G1125 ἔγραψα (grapho)
skriva I have written,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G3870 παρακαλῶν (parakaleo)
bönfalla, trösta exhorting
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1957 ἐπιμαρτυρῶν (epimartureo)
bekräfta testifying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3778 ταύτην (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
D-ASF
G1510 εἶναι (eimi)
är to be
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0227 ἀληθῆ (alethes)
sann, sannfärdig [the] true
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G5485 χάριν (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
R-ASF
G2476 στῆτε.¶ (histemi)
stå, ställa, placera do stand firm
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2AAM-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)