Första Petrusbrevet 4:8

Och framför allt, älska varandra uthålligt [gör ert yttersta för att sträcka ut den osjälviska och utgivande kärleken till var och en – låt den vara intensiv och nå sitt mål hos er själva, se även 1 Pet 1:22], för
kärleken täcker (överskyler) [genom förlåtelse och överseende]
en mängd [en fullhet/ett överskott av] synder. [Ords 10:12]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πρὸ   πάντων   τὴν   εἰς   ἑαυτοὺς   ἀγάπην   ἐκτενῆ   ἔχοντες,   ὅτι   ἀγάπη   καλύπτει   πλῆθος   ἁμαρτιῶν.  

Textus Receptus (TR)

πρὸ   πάντων   δὲ   τὴν   εἰς   ἑαυτοὺς   ἀγάπην   ἐκτενῆ   ἔχοντες,   ὅτι   ἀγάπη   καλύπτει   πλῆθος   ἁμαρτιῶν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 13 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4253 πρὸ (pro)
före above
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot among
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... yourselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis maskulinum
F-2APM
G0026 ἀγάπην (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1618 ἐκτενῆ (ektenes)
uthållighet fervent
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G2192 ἔχοντες, (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G0026 ἀγάπη (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2572 καλύπτει (kalupto)
täcka, dölja covers over
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4128 πλῆθος (plethos)
en stor skara, de många a multitude
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0266 ἁμαρτιῶν. (hamartia)
synd, syndig handling of sins,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)