Första Petrusbrevet 4:14

Om ni blir förolämpade (förtalade, hånade, vanärade) på grund av den Smordes (Kristi) namn [för att bära det namnet dvs. kallas för kristna] är ni saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda), för härlighetens Ande – Guds Ande – vilar över er (ger er en paus; håller er tillbaka och förnyar er). [Vissa handskrifter har också följande text: "Ja, vad gäller dem så blir han smädad, men vad gäller er blir han ärad."]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰ   ὀνειδίζεσθε   ἐν   ὀνόματι   Χριστοῦ,   μακάριοι·   ὅτι   τὸ   τῆς   δόξης   καὶ   τὸ   τοῦ   θεοῦ   πνεῦμα   ἐφ᾽   ὑμᾶς   ἀναπαύεται  

Textus Receptus (TR)

εἰ   ὀνειδίζεσθε   ἐν   ὀνόματι   Χριστοῦ,   μακάριοι·   ὅτι   τὸ   τῆς   δόξης   καὶ   τὸ   τοῦ   θεοῦ   πνεῦμα   ἐφ᾽   ὑμᾶς   ἀναπαύεται   κατὰ   μὲν   αὐτοὺς   βλασφημεῖται   κατὰ   δὲ   ὑμᾶς   δοξάζεται.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 26 (+8).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3679 ὀνειδίζεσθε (oneidizo)
gå till rätta med, smäda you are insulted
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PPI-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn [the] name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3107 μακάριοι· (makarios)
salig, lycklig, välsignad [you are] blessed,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1391 δόξης (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... of glory
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande [the] Spirit
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1909 ἐφ᾽ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0373 ἀναπαύεται (anapauo)
vila, uppliva, styrka rests.
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-PMI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)