Första Petrusbrevet 4:12

Mina älskade, var inte förvånade (överraskade) över det eldprov (den eld som smälter och renar metaller) bland er som sker [för att testa er kvalitet], som om det vore något främmande (konstigt, annorlunda) som händer [just bara] er.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἀγαπητοί,   μὴ   ξενίζεσθε   τῇ   ἐν   ὑμῖν   πυρώσει   πρὸς   πειρασμὸν   ὑμῖν   γινομένῃ   ὡς   ξένου   ὑμῖν   συμβαίνοντος·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0027 Ἀγαπητοί, (agapetos)
älskad Beloved,
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
A-VPM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3579 ξενίζεσθε (xenizo)
gästa, förundra sig, förvåna do be surprised
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PPM-2P
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det at the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G4451 πυρώσει (purosis)
eldprov fire
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G4314 πρὸς (pros)
till for
Preposition Preposition
PREP
G3986 πειρασμὸν (peirasmos)
prövning, frestelse a trial
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1096 γινομένῃ (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma taking place,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
dativ sing. dativ singularis femininum
V-PNP-DSF
G5613 ὡς (hos)
som as if
Konj. Konjunktion
CONJ
G3581 ξένου (xenos)
främmande a strange thing
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G4819 συμβαίνοντος· (sumbaino)
hända were happening.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. neutrum genitiv singularis neutrum
V-PAP-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)