Första Petrusbrevet 4:11


Om någon talar – ska han tala Guds ord [undervisa i enlighet med Guds ord].
Om någon tjänar – ska han tjäna med den styrka Gud ger (leder, dirigerar). Detta så att Gud förhärligas i allt genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus). Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen (låt det ske så).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἴ   τις   λαλεῖ   ὡς   λόγια   θεοῦ·   εἴ   τις   διακονεῖ   ὡς   ἐξ   ἰσχύος   ἧς   χορηγεῖ   ὁ   θεός·   ἵνα   ἐν   πᾶσιν   δοξάζηται   ὁ   θεὸς   διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,   ᾧ   ἐστιν   ἡ   δόξα   καὶ   τὸ   κράτος   εἰς   τοὺς   αἰῶνας   τῶν   αἰώνων,   ἀμήν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 38 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G2980 λαλεῖ (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... speaks,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3051 λόγια (logion)
ord oracles
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2316 θεοῦ· (theos)
Gud of God;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1247 διακονεῖ (diakoneo)
betjäna serves,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G2479 ἰσχύος (ischus)
kraft, makt strength
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3739 ἧς (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
R-GSF
G5524 χορηγεῖ (choregeo)
ge supplies
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεός· (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσιν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G1392 δοξάζηται (doxazo)
prisa, ära may be glorified
VERB Verb
pres. pass. subj. presens passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PPS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3739 (hos, he, ho)
vem to whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är be
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1391 δόξα (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G2904 κράτος (kratos)
makt, kraft power
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0165 αἰῶνας (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... ages
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0165 αἰώνων, (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... ages.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G0281 ἀμήν.¶ (amen)
amen, sannerligen, det är sant, låt ... Amen.
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)