Första Petrusbrevet 4:1

När nu den Smorde (Messias, Kristus) har fått lida till kroppen (köttet – gr. sarx) ska också ni beväpna er med samma sinne [tanke, intention och attityd som Jesus], för den som har fått lida till kroppen (köttet) har slutat med att synda [har inte längre något att göra med synd],

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Χριστοῦ   οὖν   παθόντος   σαρκὶ   καὶ   ὑμεῖς   τὴν   αὐτὴν   ἔννοιαν   ὁπλίσασθε,   ὅτι   ὁ   παθὼν   σαρκὶ   πέπαυται   ἁμαρτίας·  

Textus Receptus (TR)

Χριστοῦ   οὖν   παθόντος   ὑπὲρ   ἡμῶν   σαρκὶ   καὶ   ὑμεῖς   τὴν   αὐτὴν   ἔννοιαν   ὁπλίσασθε,   ὅτι   ὁ   παθὼν   ἐν   σαρκὶ   πέπαυται   ἁμαρτίας·  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 19 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3958 παθόντος (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande having suffered
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-2AAP-GSM
G4561 σαρκὶ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet in [the] flesh,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0846 αὐτὴν (autos)
henne same
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
P-ASF
G1771 ἔννοιαν (ennoia)
uppsåt, sinne mind
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3695 ὁπλίσασθε, (hoplizo)
beväpna do arm yourselves with,
VERB Verb
aorist medium imp. aorist medium imp.
pl. andra person pluralis
V-AMM-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3958 παθὼν (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande having suffered
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G4561 σαρκὶ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet [in the] flesh
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3973 πέπαυται (pauo)
sluta has himself done
VERB Verb
perf. medium ind. perfekt medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-RMI-3S
G0266 ἁμαρτίας· (hamartia)
synd, syndig handling with sin,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)