Första Petrusbrevet 3:9

Löna inte ont med ont
eller förolämpning (hån) med förolämpning [ge inte igen med samma mynt, se 1 Thess 5:15; 1 Pet 2:23],
utan tvärtom ska ni välsigna (tala väl, be för andras välgång), för detta blev ni kallade till för att ni ska (skulle) ärva välsignelse. [Rom 12:21]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

μὴ   ἀποδιδόντες   κακὸν   ἀντὶ   κακοῦ   ἢ   λοιδορίαν   ἀντὶ   λοιδορίας,   τοὐναντίον   δὲ   εὐλογοῦντες   ὅτι   εἰς   τοῦτο   ἐκλήθητε   ἵνα   εὐλογίαν   κληρονομήσητε.  

Textus Receptus (TR)

μὴ   ἀποδιδόντες   κακὸν   ἀντὶ   κακοῦ   ἢ   λοιδορίαν   ἀντὶ   λοιδορίας,   τοὐναντίον   δὲ   εὐλογοῦντες   εἰδότες,   ὅτι   εἰς   τοῦτο   ἐκλήθητε   ἵνα   εὐλογίαν   κληρονομήσητε.  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0591 ἀποδιδόντες (apodidomi)
betala, belöna, ge repaying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2556 κακὸν (kakos)
ond evil
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0473 ἀντὶ (anti)
i stället för, i motsats till for
Preposition Preposition
PREP
G2556 κακοῦ (kakos)
ond evil
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3059 λοιδορίαν (loidoria)
hån insult
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0473 ἀντὶ (anti)
i stället för, i motsats till for
Preposition Preposition
PREP
G3059 λοιδορίας, (loidoria)
hån insult;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G5121 τοὐναντίον (tounantion)
i stället on the contrary
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however,
Konj. Konjunktion
CONJ
G2127 εὐλογοῦντες (eulogeo)
välsigna, prisa blessing,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G2564 ἐκλήθητε (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... you were called,
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-API-2P
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2129 εὐλογίαν (eulogia)
välsignelse, gåva, vackert tal blessing
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2816 κληρονομήσητε. (kleronomeo)
ärva you may inherit.
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)