Första Petrusbrevet 3:8

Och till sist [som en avslutande uppmaning]:
Var alla
av samma sinne (eniga, endräktiga – gr. sympathes) [lev i harmoni med varandra],
medkännande [dela glädje och sorg],
kärleksfulla mot syskonen [visa broderskärlek],
ömsinta (förstående, medlidande, barmhärtiga, godhjärtade),
ödmjuka.
[Fem adjektiv formar här en kiasm (där det första och sista, andra och näst sista ordet tematiskt hör ihop och tillsammans ramar in den centrala höjdpunkten). Harmonisk endräkt möjliggörs bara genom att alla praktiserar ödmjukhet. Att vara medkännande och ömsint skapar även förståelse och ett innerligt engagemang. Allt detta skyddar och bevarar den inre syskonkärleken som alltid behöver vårdas och hanteras varsamt.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τὸ   δὲ   τέλος   πάντες   ὁμόφρονες,   συμπαθεῖς,   φιλάδελφοι,   εὔσπλαγχνοι,   ταπεινόφρονες,  

Textus Receptus (TR)

Τὸ   δὲ   τέλος   πάντες   ὁμόφρονες,   συμπαθεῖς,   φιλάδελφοι,   εὔσπλαγχνοι,   ταπεινόφρονες,  

Grundtextkommentarer

TR har 8 ord, NA har 9 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... Now
Konj. Konjunktion
CONJ
G5056 τέλος (telos)
slutet the end:
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All [be]
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
A-VPM
G3675 ὁμόφρονες, (homophron)
enighet single-minded,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G4835 συμπαθεῖς, (sumpathes)
ömsint, sympatisk sympathetic,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G5361 φιλάδελφοι, (philadelphos)
kärleksfull mot syskon loving as brothers,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2155 εὔσπλαγχνοι, (eusplagchnos)
barmhärtig tender-hearted,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G5012 ταπεινόφρονες, (tapeinophrosune)
ödmjukhet humble,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)