Första Petrusbrevet 3:21

Efter denna förebild [vattnet i syndafloden] frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom uppståndelsen av Jesus den Smorde (Messias, Kristus),

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃ   καὶ   ὑμᾶς   ἀντίτυπον   νῦν   σῴζει   βάπτισμα,   οὐ   σαρκὸς   ἀπόθεσις   ῥύπου,   ἀλλὰ   συνειδήσεως   ἀγαθῆς   ἐπερώτημα   εἰς   θεόν,   δι᾽   ἀναστάσεως   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,  

Textus Receptus (TR)

ὃ   καὶ   ὑμᾶς   ἀντίτυπον   νῦν   σῴζει   βάπτισμα,   οὐ   σαρκὸς   ἀπόθεσις   ῥύπου,   ἀλλὰ   συνειδήσεως   ἀγαθῆς   ἐπερώτημα   εἰς   θεόν,   δι᾽   ἀναστάσεως   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
R-NSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0499 ἀντίτυπον (antitupos)
modell, kopia, förebild. prefigures
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G4982 σῴζει (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... saving
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0908 βάπτισμα, (baptisma)
dop baptism,
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4561 σαρκὸς (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet of flesh
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0595 ἀπόθεσις (apothesis)
avklädning, avlägsnande a putting away
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4509 ῥύπου, (rhupos)
smuts of [the] filth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4893 συνειδήσεως (suneidesis)
samvete of a conscience
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0018 ἀγαθῆς (agathos)
god, gott good,
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G1906 ἐπερώτημα (eperotema)
svar [the] demand
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεόν, (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G0386 ἀναστάσεως (anastasis)
uppståndelse [the] resurrection
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus of Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)