Första Petrusbrevet 3:18

Den Smorde (Messias, Kristus) dog (led, pinades) för våra synder,
en gång för alla,
en rättfärdig (oskyldig)
för alla orättfärdiga (skyldiga),
för att föra oss till Gud.
Hans mänskliga kropp dödades,
men han gjordes levande genom Anden.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅτι   καὶ   Χριστὸς   ἅπαξ   περὶ   ἁμαρτιῶν   ἔπαθεν,   δίκαιος   ὑπὲρ   ἀδίκων,   ἵνα   ὑμᾶς   προσαγάγῃ   τῷ   θεῷ,   θανατωθεὶς   μὲν   σαρκί,   ζῳοποιηθεὶς   δὲ   πνεύματι,  

Textus Receptus (TR)

ὅτι   καὶ   Χριστὸς   ἅπαξ   περὶ   ἁμαρτιῶν   ἔπαθεν,   δίκαιος   ὑπὲρ   ἀδίκων,   ἵνα   ὑμᾶς   προσαγάγῃ   τῷ   θεῷ,   θανατωθεὶς   μὲν   σαρκί,   ζῳοποιηθεὶς   δὲ   τῷ   πνεύματι,  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 21 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστὸς (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G0530 ἅπαξ (hapax)
en gång once
Adverb Adverb
ADV
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G0266 ἁμαρτιῶν (hamartia)
synd, syndig handling sins
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G3958 ἔπαθεν, (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande suffered,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1342 δίκαιος (dikaios)
rättfärdig [the] righteous
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G0094 ἀδίκων, (adikos)
ohederlig, orättfärdig [the] unrighteous,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G4317 προσαγάγῃ (prosago)
föra fram He may bring
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2316 θεῷ, (theos)
Gud to God,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2289 θανατωθεὶς (thanatoo)
utlämna till att dödas, döda, dödat ... having been put to death
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-APP-NSM
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G4561 σαρκί, (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet in [the] flesh,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2227 ζῳοποιηθεὶς (zoopoieo)
göra levande, ge liv having been made alive
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-APP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G4151 πνεύματι, (pneuma)
Ande in [the] spirit,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)