Första Petrusbrevet 3:15

Men Herren den Smorde ska ni hålla helig (helga Messias/Kristus som Herre) i era hjärtan. Var ständigt beredda att [välgrundat och logiskt] svara var och en som ber er förklara (begär en redogörelse kring) hoppet inom er. [Grundtexten har: var alltid redo till försvar (gr. apologia), dvs. för ett välgrundat och logiskt resonemang och försvarstal, se även Fil 1:16.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

κύριον   δὲ   τὸν   Χριστὸν   ἁγιάσατε   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν.¶   Ἕτοιμοι   ἀεὶ   πρὸς   ἀπολογίαν   παντὶ   τῷ   αἰτοῦντι   ὑμᾶς   λόγον   περὶ   τῆς   ἐν   ὑμῖν   ἐλπίδος,  

Textus Receptus (TR)

κύριον   δὲ   τὸν   Χριστὸν   ἁγιάσατε   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν.¶   Ἕτοιμοι   δὲ   ἀεὶ   πρὸς   ἀπολογίαν   παντὶ   τῷ   αἰτοῦντι   ὑμᾶς   λόγον   περὶ   τῆς   ἐν   ὑμῖν   ἐλπίδος,  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 23 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2962 κύριον (kurios)
Herren, herre [As] Lord
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5547 Χριστὸν (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T
G0037 ἁγιάσατε (hagiazo)
helga, göra helig, inviga till tjän ... do sanctify
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2588 καρδίαις (kardia)
hjärta, inre hearts
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G4771 ὑμῶν.¶ (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2092 Ἕτοιμοι (hetoimos)
redo, färdig ready
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G0104 ἀεὶ (aei)
ständigt, alltid always
Adverb Adverb
ADV
G4314 πρὸς (pros)
till for
Preposition Preposition
PREP
G0627 ἀπολογίαν (apologia)
försvar, förklaring, a defense
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3956 παντὶ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
to everyone
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0154 αἰτοῦντι (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära is asking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PAP-DSM
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang an account
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1680 ἐλπίδος, (elpis)
hopp, tro hope;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)