Första Petrusbrevet 3:12

För Herrens ögon vakar över [vilar på; följer] de rättfärdiga
och hans öron är vända till deras bön (vädjan).
Men Herrens ansikte är emot dem
som gör det onda.
[I vers 10–12 både citerar och refererar Petrus till Ps 34:13–17 (ur den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta). I vers 10b och 11 använder han tredje person singular istället för psalmens direkta uppmaning i andra person singular. Septuaginta följer hebreiskan och har inget verb utan lyder översatt: "Herrens ögon över/på" och "hans öron till/mot".]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅτι   ὀφθαλμοὶ   κυρίου   ἐπὶ   δικαίους,   καὶ   ὦτα   αὐτοῦ   εἰς   δέησιν   αὐτῶν,   πρόσωπον   δὲ   κυρίου   ἐπὶ   ποιοῦντας   κακά.¶  

Textus Receptus (TR)

ὅτι   οἵ   ὀφθαλμοὶ   κυρίου   ἐπὶ   δικαίους,   καὶ   ὦτα   αὐτοῦ   εἰς   δέησιν   αὐτῶν,   πρόσωπον   δὲ   κυρίου   ἐπὶ   ποιοῦντας   κακά.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom Because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3788 ὀφθαλμοὶ (ophthalmos)
öga, syn eyes
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre of [the] Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till [are] on
Preposition Preposition
PREP
G1342 δικαίους, (dikaios)
rättfärdig [the] righteous,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3775 ὦτα (ous)
öra [the] ears
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G1162 δέησιν (deesis)
bön, åkallan prayer
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτῶν, (autos)
honom, dem, henne, den, det of them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte [The] face
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre of [the] Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till [is] against
Preposition Preposition
PREP
G4160 ποιοῦντας (poieo)
göra those doing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G2556 κακά.¶ (kakos)
ond evil.”
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)