Första Petrusbrevet 2:9

Men ni är "ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap [ordet användes för det levitiska prästerskapet i templet], ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar", han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. [Versen innehåller flera tankar och citat från 2 Mos 19:5–6; 23:22.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὑμεῖς   δὲ   γένος   ἐκλεκτόν,   βασίλειον   ἱεράτευμα,   ἔθνος   ἅγιον,   λαὸς   εἰς   περιποίησιν,   ὅπως   τὰς   ἀρετὰς   ἐξαγγείλητε   τοῦ   ἐκ   σκότους   ὑμᾶς   καλέσαντος   εἰς   τὸ   θαυμαστὸν   αὐτοῦ   φῶς·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1085 γένος (genos)
slag, härkomst, släkt [are] a race
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1588 ἐκλεκτόν, (eklektos)
utvald chosen,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G0934 βασίλειον (basileios)
kunglig a royal
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G2406 ἱεράτευμα, (hierateuma)
prästerskap priesthood,
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1484 ἔθνος (ethnos)
hedning, folk a nation
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0040 ἅγιον, (hagios)
helig holy,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G2992 λαὸς (laos)
folk a people
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for [His]
Preposition Preposition
PREP
G4047 περιποίησιν, (peripoiesis)
egendom possession,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3704 ὅπως (hopos)
för att so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G0703 ἀρετὰς (arete)
dygd, moralisk godhet excellencies
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G1804 ἐξαγγείλητε (exaggello)
förkunna you may proclaim
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G4655 σκότους (skotos)
mörker darkness
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G2564 καλέσαντος (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... having called,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2298 θαυμαστὸν (thaumastos)
underbar, underligt marvelous
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G5457 φῶς· (phos)
ljus light,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)