Första Petrusbrevet 2:8

och
"en mindre sten [på vägen som man råkar stöta emot] som gör att man snubblar,
och en klippa som väcker anstöt." [Jes 8:14] De stöter emot därför att de inte tror på (inte lyder) Ordet. Så var de [som avvisar honom] förutbestämda att göra. [Deras otro och olydnad är inte förutbestämd, men tar man anstöt av Jesus och inte tror på honom är det ofrånkomligt att man snavar, och fallet är förutbestämt. Se även Klag 3:38–39; Amos 3:6; Jes 45:7; Ords 21:1; Rom 9:14–23.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   λίθος   προσκόμματος   καὶ   πέτρα   σκανδάλου,   οἳ   προσκόπτουσιν   τῷ   λόγῳ   ἀπειθοῦντες,   εἰς   ὃ   καὶ   ἐτέθησαν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3037 λίθος (lithos)
sten A stone
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4348 προσκόμματος (proskomma)
stötesten of stumbling
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4073 πέτρα (petra)
klippa a rock
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4625 σκανδάλου, (skandalon)
stötesten of offense.”
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3739 οἳ (hos, he, ho)
vem [They]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
R-NPM
G4350 προσκόπτουσιν (proskopto)
stöta stumble at,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det on the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3056 λόγῳ (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0544 ἀπειθοῦντες, (apeitheo)
tror inte, är olydig, lyder inte being disobedient,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G5087 ἐτέθησαν· (tithemi)
sätta, lägga they were appointed.
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)