Första Petrusbrevet 2:6

Just därför innefattar (innesluter, inkluderar – gr. periecho) man [Jesaja] det i ett skriftstycke:
Se, jag lägger i Sion [en poetisk term för Jerusalem] en sten,
en utvald, dyrbar (ärad, prisad, kär; högt aktad/värderad) hörnsten,
och den som tror på den (honom) borde aldrig [behöva] skämmas [behöver absolut inte komma på skam eller känna vanära].
[Här citerar Petrus Jes 28:16 från den grekiska översättningen Septuaginta.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

διότι   περιέχει   ἐν   γραφῇ·   ἰδοὺ   τίθημι   ἐν   Σιὼν   λίθον   ἀκρογωνιαῖον   ἐκλεκτὸν   ἔντιμον,   καὶ   ὁ   πιστεύων   ἐπ᾽   αὐτῷ   οὐ   μὴ   καταισχυνθῇ.  

Textus Receptus (TR)

διότι   περιέχει   ἐν   τῇ   γραφῇ·   ἰδοὺ   τίθημι   ἐν   Σιὼν   λίθον   ἀκρογωνιαῖον   ἐκλεκτὸν   ἔντιμον,   καὶ   ὁ   πιστεύων   ἐπ᾽   αὐτῷ   οὐ   μὴ   καταισχυνθῇ.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 20 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G4023 περιέχει (periecho)
vara förundrad, innehålla, inneslut ... it is contained
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1124 γραφῇ· (graphe)
något skrivet, skriften, Skrifterna ... Scripture:
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G5087 τίθημι (tithemi)
sätta, lägga I lay
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4622 Σιὼν (Sion)
Sion Zion
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Plats (plats)
N-DSF-L
G3037 λίθον (lithos)
sten a stone,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0204 ἀκρογωνιαῖον (akrogoniaios)
hörnsten cornerstone,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G1588 ἐκλεκτὸν (eklektos)
utvald a chosen
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G1784 ἔντιμον, (entimos)
dyrbar, uppskattad, mer ansedd precious;
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one] who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4100 πιστεύων (pisteuo)
att tro is believing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2617 καταισχυνθῇ. (kataischuno)
skämmas, förödmjuka, vanära may be put to shame.”
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)