Första Petrusbrevet 2:5

då blir även ni som levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som offrar andliga offer som är välbehagliga för Gud genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   αὐτοὶ   ὡς   λίθοι   ζῶντες   οἰκοδομεῖσθε   οἶκος   πνευματικὸς   εἰς   ἱεράτευμα   ἅγιον   ἀνενέγκαι   πνευματικὰς   θυσίας   εὐπροσδέκτους   τῷ   θεῷ   διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   αὐτοὶ   ὡς   λίθοι   ζῶντες   οἰκοδομεῖσθε   οἶκος   πνευματικὸς   εἰς   ἱεράτευμα   ἅγιον   ἀνενέγκαι   πνευματικὰς   θυσίας   εὐπροσδέκτους   τῷ   θεῷ   διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det you yourselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3037 λίθοι (lithos)
sten stones
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2198 ζῶντες (zao)
leva, levande living,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3618 οἰκοδομεῖσθε (oikodomeo, oikodomos, Ac)
bygga, uppbygga are being built up
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PPI-2P
G3624 οἶκος (oikos)
hus, hem, familj as a house
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4152 πνευματικὸς (pneumatikos)
andlig spiritual
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G2406 ἱεράτευμα (hierateuma)
prästerskap a priesthood
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0040 ἅγιον (hagios)
helig holy,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0399 ἀνενέγκαι (anaphero)
bära fram offer, offra, ta med upp to offer
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G4152 πνευματικὰς (pneumatikos)
andlig spiritual
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G2378 θυσίας (thusia)
offer sacrifices
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2144 εὐπροσδέκτους (euprosdektos)
väl mottagen, välbehagligt acceptable
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2316 θεῷ (theos)
Gud to God
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ. (Christos)
den Smorde, Kristus Christ.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)