Första Petrusbrevet 2:24

Han bar personligen våra synder i sin egen kropp [Jes 53:4, 12] på korsets trä, så att vi kan dö bort från synderna och leva för rättfärdighet. Genom hans sår har ni blivit helade.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃς   τὰς   ἁμαρτίας   ἡμῶν   αὐτὸς   ἀνήνεγκεν   ἐν   τῷ   σώματι   αὐτοῦ   ἐπὶ   τὸ   ξύλον   ἵνα   ταῖς   ἁμαρτίαις   ἀπογενόμενοι   τῇ   δικαιοσύνῃ   ζήσωμεν·   οὗ   τῷ   μώλωπι   ἰάθητε.  

Textus Receptus (TR)

ὃς   τὰς   ἁμαρτίας   ἡμῶν   αὐτὸς   ἀνήνεγκεν   ἐν   τῷ   σώματι   αὐτοῦ   ἐπὶ   τὸ   ξύλον   ἵνα   ταῖς   ἁμαρτίαις   ἀπογενόμενοι   τῇ   δικαιοσύνῃ   ζήσωμεν·   οὗ   τῷ   μώλωπι   αὐτοῦ   ἰάθητε.  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem Who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G0266 ἁμαρτίας (hamartia)
synd, syndig handling sins
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det Himself
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G0399 ἀνήνεγκεν (anaphero)
bära fram offer, offra, ta med upp bore
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4983 σώματι (soma)
kropp, kollektiv kropp body
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3586 ξύλον (xulon)
träd, stav, stock tree,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G0266 ἁμαρτίαις (hamartia)
synd, syndig handling to sins
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G0581 ἀπογενόμενοι (apogenomenos)
dö bort från having been dead,
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. part. andra aorist medium-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2ADP-NPM
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1343 δικαιοσύνῃ (dikaiosune)
rättfärdighet to righteousness
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2198 ζήσωμεν· (zao)
leva, levande we may live.
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-AAS-1P
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem Of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det by the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3468 μώλωπι (molops)
sår wounds
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2390 ἰάθητε. (iaomai)
hela, bli botad you have been healed.”
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-API-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)