Första Petrusbrevet 2:21

Till detta är ni kallade. Den Smorde (Messias, Kristus) led i ert ställe och efterlämnade ett exempel (att kopiera) åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.
[Ett speciellt ord för "exempel" används här. Det är ett sammansatt ord av orden "skriva" och "under". Det användes för hur en elev lärde sig skriva en bokstav genom att kopiera det läraren skrivit, på en rad under lärarens text.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰς   τοῦτο   γὰρ   ἐκλήθητε,   ὅτι   καὶ   Χριστὸς   ἔπαθεν   ὑπὲρ   ὑμῶν,   ὑμῖν   ὑπολιμπάνων   ὑπογραμμὸν   ἵνα   ἐπακολουθήσητε   τοῖς   ἴχνεσιν   αὐτοῦ·  

Textus Receptus (TR)

εἰς   τοῦτο   γὰρ   ἐκλήθητε,   ὅτι   καὶ   Χριστὸς   ἔπαθεν   ὑπὲρ   ὑμῶν,   ὑμῖν   ὑπολιμπάνων   ὑπογραμμὸν   ἵνα   ἐπακολουθήσητε   τοῖς   ἴχνεσιν   αὐτοῦ·  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot To this
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... hereunto
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2564 ἐκλήθητε, (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... you have been called,
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-API-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστὸς (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G3958 ἔπαθεν (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande suffered
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er for you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G5277 ὑπολιμπάνων (hupolimpano)
efterlämna leaving
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G5261 ὑπογραμμὸν (hupogrammos)
exempel an example
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1872 ἐπακολουθήσητε (epakoloutheo)
åtfölja, komma först efteråt you may follow after
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G2487 ἴχνεσιν (ichnos)
spår steps
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him:
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)