Första Petrusbrevet 2:20

Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda [det är oväntat], det är något berömvärt (välbehagligt, ordagrant: "nåd") i Guds ögon.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ποῖον   γὰρ   κλέος   εἰ   ἁμαρτάνοντες   καὶ   κολαφιζόμενοι   ὑπομενεῖτε;   ἀλλ᾽   εἰ   ἀγαθοποιοῦντες   καὶ   πάσχοντες   ὑπομενεῖτε,   τοῦτο   χάρις   παρὰ   θεῷ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4169 ποῖον (poios)
vad, vilka What kind of
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
I-NSN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2811 κλέος (kleos)
beröm credit [is it],
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0264 ἁμαρτάνοντες (hamartano)
synda sinning
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2852 κολαφιζόμενοι (kolaphizo)
slå being struck
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PPP-NPM
G5278 ὑπομενεῖτε; (hupomeno)
stå fast, hålla ut you will endure?
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konj. Konjunktion
CONJ
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0015 ἀγαθοποιοῦντες (agathopoieo)
gör gott doing good
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3958 πάσχοντες (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande suffering
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5278 ὑπομενεῖτε, (hupomeno)
stå fast, hålla ut you will endure,
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this [is]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva commendable
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... before
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεῷ. (theos)
Gud God.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)