Första Petrusbrevet 2:12

Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τὴν   ἀναστροφὴν   ὑμῶν   ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν   ἔχοντες   καλήν,   ἵνα   ἐν   ᾧ   καταλαλοῦσιν   ὑμῶν   ὡς   κακοποιῶν,   ἐκ   τῶν   καλῶν   ἔργων   ἐποπτεύοντες   δοξάσωσιν   τὸν   θεὸν   ἐν   ἡμέρᾳ   ἐπισκοπῆς.¶  

Textus Receptus (TR)

τὴν   ἀναστροφὴν   ὑμῶν   ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν   ἔχοντες   καλήν,   ἵνα   ἐν   ᾧ   καταλαλοῦσιν   ὑμῶν   ὡς   κακοποιῶν,   ἐκ   τῶν   καλῶν   ἔργων   ἐποπτεύοντες   δοξάσωσιν   τὸν   θεὸν   ἐν   ἡμέρᾳ   ἐπισκοπῆς.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0391 ἀναστροφὴν (anastrophe)
uppförande, vandel, liv conduct
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G1484 ἔθνεσιν (ethnos)
hedning, folk Gentiles
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2192 ἔχοντες (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... keeping
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2570 καλήν, (kalos)
god, gott honorable,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... wherein
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
R-DSN
G2635 καταλαλοῦσιν (katalaleo)
förtala, anklaga they speak against
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2555 κακοποιῶν, (kakopoios)
att vara ond evildoers,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G2570 καλῶν (kalos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G2041 ἔργων (ergon)
gärning, handling deeds
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G2029 ἐποπτεύοντες (epopteuo)
bevittna having witnessed,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1392 δοξάσωσιν (doxazo)
prisa, ära they may glorify
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig [the] day
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1984 ἐπισκοπῆς.¶ (episkope)
besök, ämbete, församlingsledare of visitation.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)