Första Petrusbrevet 1:7

Syftet med dessa prövningar är att pröva äktheten i er tro (trofasthet, karaktär). Er tro är långt mer dyrbar än förgängligt guld som även det prövas i eld, trots att det förgås. Allt detta [genuin, äkta tro som bestått prövningar] ska bli till lov, pris och ära, när Jesus den Smorde (Messias, Kristus) uppenbaras.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἵνα   τὸ   δοκίμιον   ὑμῶν   τῆς   πίστεως   πολυτιμότερον   χρυσίου   τοῦ   ἀπολλυμένου   διὰ   πυρὸς   δὲ   δοκιμαζομένου   εὑρεθῇ   εἰς   ἔπαινον   καὶ   δόξαν   καὶ   τιμὴν   ἐν   ἀποκαλύψει   Ἰησοῦ   Χριστοῦ·  

Textus Receptus (TR)

ἵνα   τὸ   δοκίμιον   ὑμῶν   τῆς   πίστεως   πολυτιμότερον   χρυσίου   τοῦ   ἀπολλυμένου   διὰ   πυρὸς   δὲ   δοκιμαζομένου   εὑρεθῇ   εἰς   ἔπαινον   καὶ   δόξαν   καὶ   τιμὴν   ἐν   ἀποκαλύψει   Ἰησοῦ   Χριστοῦ·  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G1383 δοκίμιον (dokimion)
prov proven genuineness
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4102 πίστεως (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4186 πολυτιμότερον (polutimos)
dyr more precious
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
Jämförande jämförande
A-NSN-C
G5553 χρυσίου (chrusion)
guld than gold,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0622 ἀπολλυμένου (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad ... is perishing,
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
genitiv sing. neutrum genitiv singularis neutrum
V-PMP-GSN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G4442 πυρὸς (pur)
eld fire
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... though
Konj. Konjunktion
CONJ
G1381 δοκιμαζομένου (dokimazo)
pröva, avgöra, utvärdera being refined,
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
genitiv sing. neutrum genitiv singularis neutrum
V-PPP-GSN
G2147 εὑρεθῇ (heurisko)
finna, befinnas vara may be discovered
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to result in
Preposition Preposition
PREP
G1868 ἔπαινον (epainos)
beröm praise
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1391 δόξαν (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5092 τιμὴν (time)
pris, heder honor
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0602 ἀποκαλύψει (apokalupsis)
uppenbarelse [the] revelation
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus of Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ· (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)