Första Petrusbrevet 1:24

För [och här citerar Petrus från profeten Jesajas bok]:
Allt kött [allt mänskligt] är som gräs,
och all dess härlighet som blomman i gräset.
Gräset vissnar
och blomman faller av,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

διότι   πᾶσα   σὰρξ   ὡς   χόρτος,   καὶ   πᾶσα   δόξα   αὐτῆς   ὡς   ἄνθος   χόρτου·   ἐξηράνθη   ὁ   χόρτος,   καὶ   τὸ   ἄνθος   ἐξέπεσεν·  

Textus Receptus (TR)

διότι   πᾶσα   σὰρξ   ὡς   χόρτος,   καὶ   πᾶσα   δόξα   αὐτῆς   ὡς   ἄνθος   χόρτου·   ἐξηράνθη   ὁ   χόρτος,   καὶ   τὸ   ἄνθος   αὐτοῦ   ἐξέπεσεν·  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 19 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... because,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶσα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G4561 σὰρξ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh [is]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G5613 ὡς (hos)
som like
Konj. Konjunktion
CONJ
G5528 χόρτος, (chortos)
gräs grass,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶσα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1391 δόξα (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... [the] glory
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτῆς (autos)
henne of it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G5613 ὡς (hos)
som like
Konj. Konjunktion
CONJ
G0438 ἄνθος (anthos)
blommor [the] flower
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G5528 χόρτου· (chortos)
gräs of grass.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3583 ἐξηράνθη (xeraino)
vissna bort, vissna, uttorka, bli l ... Withers
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5528 χόρτος, (chortos)
gräs grass,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G0438 ἄνθος (anthos)
blommor flower
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1601 ἐξέπεσεν· (ekpipto)
falla, slå fel falls away,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)