Första Petrusbrevet 1:22

[Petrus första brev passar bra att läsa vid ett dop. I så fall skulle man ha läst föregående avsnitt, förrättat dopet, och sedan läst följande stycke.]
Nu när ni har renat era själar genom att lyda sanningen, har ni en äkta syskonkärlek (genuin vänskap som inte bara är ett yttre skådespel). Älska då varandra [osjälviskt och utgivande] uthålligt (gör ert yttersta för att behålla kärleken) med ett rent hjärta.
[Ordet "uthålligt" är det grekiska ordet ektenos, som är en medicinsk term för en arm som sträcks till det yttersta. Ordet används totalt tre gånger i NT. Det används om de troendes bön i Jerusalem för Petrus som var fängslad, se Apg 12:5, och om Jesu bön i Getsemane, se Luk 22:43–44. Petrus, som fick erfara hur de troende sträckte sig till det yttersta i bön för honom, väljer nu att använda samma uttryck för hur vi ska sträcka oss till det yttersta för att älska varandra. Adjektivet ektenes används i 1 Pet 4:8.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τὰς   ψυχὰς   ὑμῶν   ἡγνικότες   ἐν   τῇ   ὑπακοῇ   τῆς   ἀληθείας   εἰς   φιλαδελφίαν   ἀνυπόκριτον   ἐκ   καθαρᾶς   καρδίας   ἀλλήλους   ἀγαπήσατε   ἐκτενῶς·  

Textus Receptus (TR)

Τὰς   ψυχὰς   ὑμῶν   ἡγνικότες   ἐν   τῇ   ὑπακοῇ   τῆς   ἀληθείας   διὰ   πνεύματος   εἰς   φιλαδελφίαν   ἀνυπόκριτον   ἐκ   καθαρᾶς   καρδίας   ἀλλήλους   ἀγαπήσατε   ἐκτενῶς·  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὰς (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G5590 ψυχὰς (psuche)
själ, liv souls
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G0048 ἡγνικότες (hagnizo)
rena, rena sig having purified
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-RAP-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5218 ὑπακοῇ (hupakoe)
lydnad obedience
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G0225 ἀληθείας (aletheia)
sanning truth
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot unto
Preposition Preposition
PREP
G5360 φιλαδελφίαν (philadelphia)
syskonkärlek, broderskärlek brotherly love
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0505 ἀνυπόκριτον (anupokritos)
oförställd, uppriktig, utan hyckler ... sincere,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G2513 καθαρᾶς (katharos)
ren, klar purity
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G2588 καρδίας (kardia)
hjärta, inre of heart,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0240 ἀλλήλους (allelon)
varandra one another
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G0025 ἀγαπήσατε (agapao)
älska do love
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G1619 ἐκτενῶς· (ektenos)
uthålligt fervently.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)