Första Petrusbrevet 1:21

Genom honom tror (litar, förtröstar) ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom ära (härlighet), så att er tro och ert hopp är i Gud [är centrerad och vilar på Gud].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τοὺς   δι᾽   αὐτοῦ   πιστοὺς   εἰς   θεόν,   τὸν   ἐγείραντα   αὐτὸν   ἐκ   νεκρῶν   καὶ   δόξαν   αὐτῷ   δόντα,   ὥστε   τὴν   πίστιν   ὑμῶν   καὶ   ἐλπίδα   εἶναι   εἰς   θεόν.¶  

Textus Receptus (TR)

τοὺς   δι᾽   αὐτοῦ   πιστοὺς   εἰς   θεόν,   τὸν   ἐγείραντα   αὐτὸν   ἐκ   νεκρῶν   καὶ   δόξαν   αὐτῷ   δόντα,   ὥστε   τὴν   πίστιν   ὑμῶν   καὶ   ἐλπίδα   εἶναι   εἰς   θεόν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G4103 πιστοὺς (pistos)
trofast, trogen, pålitlig believing
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεόν, (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G1453 ἐγείραντα (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp having raised up
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-AAP-ASM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out from
Preposition Preposition
PREP
G3498 νεκρῶν (nekros)
död [the] dead
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1391 δόξαν (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1325 δόντα, (didomi)
ge having given,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-2AAP-ASM
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so as for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4102 πίστιν (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1680 ἐλπίδα (elpis)
hopp, tro hope,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1510 εἶναι (eimi)
är to be
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεόν.¶ (theos)
Gud God.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)