Första Petrusbrevet 1:17

Om ni åkallar (frågar efter, ropar och vädjar till) honom som Fader [ni ber ju och kallar Gud er Fader], han som opartiskt dömer efter våra handlingar (inte efter det yttre), lev då i gudsfruktan (vördnad) under er temporära vistelse [här på jorden].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   εἰ   πατέρα   ἐπικαλεῖσθε   τὸν   ἀπροσωπολήμπτως   κρίνοντα   κατὰ   τὸ   ἑκάστου   ἔργον,   ἐν   φόβῳ   τὸν   τῆς   παροικίας   ὑμῶν   χρόνον   ἀναστράφητε·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3962 πατέρα (pater)
fader, far [as] Father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1941 ἐπικαλεῖσθε (epikaleomai)
kalla på, åkalla, anropa, namnge, a ... you call on
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
pl. andra person pluralis
V-PMI-2P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0678 ἀπροσωπολήμπτως (aprosopoleptos)
opartisk, utan anseende till person impartially
Adverb Adverb
ADV
G2919 κρίνοντα (krino)
döma, gå till rätta, avgöra judging
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PAP-ASM
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1538 ἑκάστου (hekastos)
var och en, alla, varje of each
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G2041 ἔργον, (ergon)
gärning, handling work,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5401 φόβῳ (phobos)
rädsla fear
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det during the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3940 παροικίας (paroikia)
främling sojourn
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G5550 χρόνον (chronos)
tid time
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0390 ἀναστράφητε· (anastrepho)
stöta omkull, återvända do conduct yourselves,
VERB Verb
2:a aorist pass. imp. andra aorist passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2APM-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)