Första Petrusbrevet 1:16

Det står ju skrivet:
Ni ska bli heliga (avskilda)
för jag är helig. [3 Mos 19:2]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

διότι   γέγραπται·   ὅτι   ἅγιοι   ἔσεσθε,   ὅτι   ἐγὼ   ἅγιος   εἰμι.  

Textus Receptus (TR)

διότι   γέγραπται·   ὅτι   ἅγιοι   ἔσεσθε,   ὅτι   ἐγὼ   ἅγιος   εἰμι.  

Grundtextkommentarer

TR har 7 ord, NA har 9 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1125 γέγραπται· (grapho)
skriva it has been written
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0040 ἅγιοι (hagios)
helig Holy
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1510 ἔσεσθε, (eimi)
är you will be,
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-FDI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G0040 ἅγιος (hagios)
helig holy
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 εἰμι. (eimi)
är am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)