Första Petrusbrevet 1:13

[Huvudverbet, och det enda imperativet, i följande vers är "sätt ert hopp" till nåden, vilket binder ihop detta stycke med föregående på ett fint sätt.]
Därför [utifrån grunden i frälsningen, se vers 1–12], efter att ha tagit bort allt som hindrar ert sinne att tänka rätt [ordagrant: "efter att ha bundit upp kläderna", för att vara redo att röra sig framåt obehindrat, se Luk 12:35], var samlade (nyktra, alerta i sinnet, ha självkontroll). Sätt ert hopp helt och fullt (utan att tvivla) till den nåd (gåva, kraft) som kommer över er när Jesus den Smorde (Messias, Kristus) är uppenbarad.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Διὸ   ἀναζωσάμενοι   τὰς   ὀσφύας   τῆς   διανοίας   ὑμῶν,   νήφοντες,   τελείως   ἐλπίσατε   ἐπὶ   τὴν   φερομένην   ὑμῖν   χάριν   ἐν   ἀποκαλύψει   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 Διὸ (dio)
varför, därför, av vilken orsak Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G0328 ἀναζωσάμενοι (anazonnumi)
omgjorda, binda upp kläderna, ta bo ... having girded up
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AMP-NPM
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G3751 ὀσφύας (osphus)
livet, höfterna loins
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1271 διανοίας (dianoia)
förstånd, sinne, fantasi-högmodiga ... mind
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3525 νήφοντες, (nepho)
vara nykter, vaka being sober-minded,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5049 τελείως (teleios)
fullt, för alltid fully
Adverb Adverb
ADV
G1679 ἐλπίσατε (elpizo)
hoppas på do set [your] hope
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5342 φερομένην (phero)
bära is being brought
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-PPP-ASF
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G5485 χάριν (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0602 ἀποκαλύψει (apokalupsis)
uppenbarelse [the] revelation
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus of Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ. (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)