Jakobs brev 1:5

Om nu någon av er saknar vishet [för att kunna gå igenom dessa prövningar], ska han fråga [alltid utbe sig vishet från alldeles intill] Gud, som ger åt alla, generöst (fritt; utan förbehåll) [på ett enkelt och okomplicerat sätt] och utan att förebrå (klandra, förakta; läxa upp) – och den [visheten] ska ges åt honom [han ska få den klarhet och insikt han behöver]. [Ords 2:3–6; Luk 21:15; 1 Kor 1:24]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἰ   δέ   τις   ὑμῶν   λείπεται   σοφίας,   αἰτείτω   παρὰ   τοῦ   διδόντος   θεοῦ   πᾶσιν   ἁπλῶς   καὶ   μὴ   ὀνειδίζοντος,   καὶ   δοθήσεται   αὐτῷ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G5100 τις (tis)
något, någon, några any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3007 λείπεται (leipo)
sakna, lämna bakom sig lacks
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-PMI-3S
G4678 σοφίας, (sophia)
vishet wisdom,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0154 αἰτείτω (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära he should ask
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PAM-3S
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G1325 διδόντος (didomi)
ge giving,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3956 πᾶσιν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
to all
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G0574 ἁπλῶς (haplos)
generöst generously,
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3679 ὀνειδίζοντος, (oneidizo)
gå till rätta med, smäda finding fault,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 δοθήσεται (didomi)
ge it will be given
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ. (autos)
honom, dem, henne, den, det to him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)