Jakobs brev 1:18

Enligt sitt eget beslut födde han oss till livet genom sanningens ord (gr. logos aletheia), för att vi skulle bli som en förstlingsfrukt (den första skörden) han får från dem han har skapat. [3 Mos 23:10; 5 Mos 26:2; Jer 2:3; 1 Kor 15:20, 23; 1 Pet 1:3; Rom 11:16]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

βουληθεὶς   ἀπεκύησεν   ἡμᾶς   λόγῳ   ἀληθείας,   εἰς   τὸ   εἶναι   ἡμᾶς   ἀπαρχήν   τινα   τῶν   αὐτοῦ   κτισμάτων.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1014 βουληθεὶς (boulomai)
vilja, kräva Having willed [it],
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G0616 ἀπεκύησεν (apokueo)
föda He brought forth
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G3056 λόγῳ (logos)
ord, resonemang by [the] word
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0225 ἀληθείας, (aletheia)
sanning of truth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1510 εἶναι (eimi)
är to be
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G0536 ἀπαρχήν (aparche)
förstlingsfrukt firstfruits
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5100 τινα (tis)
något, någon, några a certain
Obestämt pron. Obestämt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
X-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of His
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2938 κτισμάτων.¶ (ktisma)
skapelse creatures.
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)