Jakobs brev 1:17

Allt gott vi får (varje välgörande gåva; allt gott givande – gr. dosis) och varje fullkomlig gåva (gr. dorema) kommer [alltid allra först] ner ovanifrån, från ljusens [himlaljusens] Fader – han som varken förändras (är ombytlig) eller växlar mellan ljus och mörker (ordagrant: hos vilken ingen förändring eller växlande skugga finns/är närvarande).
[Allt gott har sitt ursprung i Gud. Grekiskans dosis refererar mer till givandet och gåvans syfte medan dorema pekar på själva gåvan som en frikostig välsignelse. Med hjälp av termer inom astronomi illustrerar Jakob Guds oföränderlighet och orubblighet. Universums Skapare förändras inte i intensitet som solen och månen, vars sken varierar under dygnet. Inte heller går han likt planeter (som skymmer varandra i sin omloppsbana) omväxlande in och ut ur mörker.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

πᾶσα   δόσις   ἀγαθὴ   καὶ   πᾶν   δώρημα   τέλειον   ἄνωθέν   ἐστιν   καταβαῖνον   ἀπὸ   τοῦ   πατρὸς   τῶν   φώτων   παρ᾽   ᾧ   οὐκ   ἔνι   παραλλαγὴ   ἢ   τροπῆς   ἀποσκίασμα.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶσα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
Every
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1394 δόσις (dosis)
givande, gåva act of giving
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0018 ἀγαθὴ (agathos)
god, gott good,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1434 δώρημα (dorema)
gåva gift
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G5046 τέλειον (teleios)
fullkomlig perfect,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G0509 ἄνωθέν (anothen)
uppifrån, från ovan, pånytt from above
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἐστιν (eimi)
är is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2597 καταβαῖνον (katabaino)
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ... coming down
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PAP-NSN
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G5457 φώτων (phos)
ljus of lights,
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... with
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1762 ἔνι (eni)
här är, är there is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3883 παραλλαγὴ (parallage)
variation, förändring variation
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5157 τροπῆς (trope)
vändning, växling of shifting
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0644 ἀποσκίασμα. (aposkiasma)
skugga shadow.
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)