Andra Timoteusbrevet 2:1

[Varje generation ansvarar för att föra den kristna tron vidare till nästa generation. Paulus var Timoteus andlige far, och nu uppmanar han Timoteus att träna yngre ledare.]
När det gäller dig [Timoteus], mitt barn [följ Onesiforus exempel, se 2 Tim 1:16–17], hämta nu kraft (få ständigt, gång på gång styrka) i den nåd (oförtjänta favör) [kraft] som finns hos den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Σὺ   οὖν,   τέκνον   μου,   ἐνδυναμοῦ   ἐν   τῇ   χάριτι   τῇ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G3767 οὖν, (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore,
Konj. Konjunktion
CONJ
G5043 τέκνον (teknon)
barn, son eller dotter child
Substantiv Substantiv
vokativ sing. neut. vokativ singularis neutrum
N-VSN
G1473 μου, (ego)
av mig of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1743 ἐνδυναμοῦ (endunamoo)
större kraft, bli stark, kraft do be strong
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
sing. andra person singularis
V-PPM-2S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5485 χάριτι (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det that [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ, (Iesous)
Jesus Jesus.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)