Andra Timoteusbrevet 1:9


Han är den som frälst (befriat, räddat, helat, bevarat, upprättat) oss med en helig kallelse [som leder till helighet, ett liv avskilt till tjänst för Honom].
[kiasmens centrum:]
Inte på grund av våra gärningar,
utan efter hans beslut och nåd,
som gavs till oss i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus redan före tidens början,

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

τοῦ   σώσαντος   ἡμᾶς   καὶ   καλέσαντος   κλήσει   ἁγίᾳ,   οὐ   κατὰ   τὰ   ἔργα   ἡμῶν   ἀλλὰ   κατὰ   ἰδίαν   πρόθεσιν   καὶ   χάριν   τὴν   δοθεῖσαν   ἡμῖν   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   πρὸ   χρόνων   αἰωνίων,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the [One who]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4982 σώσαντος (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... having saved
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2564 καλέσαντος (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... having called [us]
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G2821 κλήσει (klesis)
kallelse with a calling
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0040 ἁγίᾳ, (hagios)
helig holy,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2041 ἔργα (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G2398 ἰδίαν (idios)
ens egen, privat, personlig [His] own
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G4286 πρόθεσιν (prothesis)
syfte, skådebröd purpose
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5485 χάριν (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1325 δοθεῖσαν (didomi)
ge having been given
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-APP-ASF
G1473 ἡμῖν (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G4253 πρὸ (pro)
före before
Preposition Preposition
PREP
G5550 χρόνων (chronos)
tid time
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G0166 αἰωνίων, (aionios)
evig eternal,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)