Andra Timoteusbrevet 1:16

[I kontrast till dessa för Paulus smärtsamma exempel, väljer han att lyfta fram en man som förebild för alla troende.]
Må Herren visa barmhärtighet
mot Onesiforus familj.
Han gav mig ofta nytt mod (ordagrant "var som frisk luft")
och skämdes inte för mina bojor.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

δῴη   ἔλεος   ὁ   κύριος   τῷ   Ὀνησιφόρου   οἴκῳ·   ὅτι   πολλάκις   με   ἀνέψυξεν   καὶ   τὴν   ἅλυσίν   μου   οὐκ   ἐπαισχύνθη,  

Textus Receptus (TR)

δῴη   ἔλεος   ὁ   κύριος   τῷ   Ὀνησιφόρου   οἴκῳ·   ὅτι   πολλάκις   με   ἀνέψυξεν   καὶ   τὴν   ἅλυσίν   μου   οὐκ   ἐπαισχύνθη,  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1325 δῴη (didomi)
ge might grant
VERB Verb
2:a aorist aktiv opt. andra aorist aktiv optativ
sing. tredje person singularis
V-2AAO-3S
G1656 ἔλεος (eleos)
barmhärtighet mercy
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3683 Ὀνησιφόρου (Onesiphoros)
Onesiforus of Onesiphorus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3624 οἴκῳ· (oikos)
hus, hem, familj household,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G4178 πολλάκις (pollakis)
ofta often
Adverb Adverb
ADV
G1473 με (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G0404 ἀνέψυξεν (anapsucho)
vederkvicka, ge nytt mod he refreshed,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0254 ἅλυσίν (halusis)
kedja chain
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1870 ἐπαισχύνθη, (epaischunomai)
skämmas he was ashamed of.
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-AOI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)