Andra Timoteusbrevet 1:10

men som nu har blivit synlig när vår Frälsare den Smorde (Messias, Kristus) Jesus har trätt fram (uppenbarat sig). Han har brutit dödens makt och fört fram liv och oförgänglighet (immunitet från evig död) i ljuset genom evangeliet.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

φανερωθεῖσαν   δὲ   νῦν   διὰ   τῆς   ἐπιφανείας   τοῦ   σωτῆρος   ἡμῶν   Χριστοῦ   Ἰησοῦ,   καταργήσαντος   μὲν   τὸν   θάνατον,   φωτίσαντος   δὲ   ζωὴν   καὶ   ἀφθαρσίαν   διὰ   τοῦ   εὐαγγελίου,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5319 φανερωθεῖσαν (phaneroo)
offentliggöra having been made manifest
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-APP-ASF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2015 ἐπιφανείας (epiphaneia)
uppenbarelse, glans appearing
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4990 σωτῆρος (soter)
frälsare Savior
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ, (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2673 καταργήσαντος (katargeo)
göra slut på, försvinna, göra om in ... having abolished
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2288 θάνατον, (thanatos)
död death,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G5461 φωτίσαντος (photizo)
lysa having brought to light
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2222 ζωὴν (zoe)
liv life
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0861 ἀφθαρσίαν (aphtharsia)
oförgänglighet, odödlighet, immortality,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2098 εὐαγγελίου, (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)