Första Timoteusbrevet 1:1

[Från:] Paulus, apostel (sändebud, ambassadör) åt den Smorde Jesus (Messias/Kristi Jesu apostel)
på uppdrag av Gud, vår Frälsare,
och den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vårt hopp.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Παῦλος   ἀπόστολος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   κατ᾽   ἐπιταγὴν   θεοῦ   σωτῆρος   ἡμῶν   καὶ   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   τῆς   ἐλπίδος   ἡμῶν  

Textus Receptus (TR)

Παῦλος   ἀπόστολος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   κατ᾽   ἐπιταγὴν   θεοῦ   σωτῆρος   ἡμῶν   καὶ   κυριόυ   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   τῆς   ἐλπίδος   ἡμῶν  

Grundtextkommentarer

NA har 15 ord, TR har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0652 ἀπόστολος (apostolos)
apostel, budbärare an apostle
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2596 κατ᾽ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G2003 ἐπιταγὴν (epitage)
befallning, eftertryck [the] command
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4990 σωτῆρος (soter)
frälsare [the] Savior
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1680 ἐλπίδος (elpis)
hopp, tro hope
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)