Andra Thessalonikerbrevet 3:9

Inte så att vi inte hade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οὐχ   ὅτι   οὐκ   ἔχομεν   ἐξουσίαν,   ἀλλ᾽   ἵνα   ἑαυτοὺς   τύπον   δῶμεν   ὑμῖν   εἰς   τὸ   μιμεῖσθαι   ἡμᾶς.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... we have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1849 ἐξουσίαν, (exousia)
makt, auktoritet [the] right,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1438 ἑαυτοὺς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... ourselves
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis maskulinum
F-1APM
G5179 τύπον (tupos)
figur, form, mönsterbild [as] an example
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1325 δῶμεν (didomi)
ge we may offer
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-2AAS-1P
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3401 μιμεῖσθαι (mimeomai)
följa you to imitate
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN
G1473 ἡμᾶς. (ego)
oss us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)