Andra Thessalonikerbrevet 3:6

Syskon (bröder och systrar i tron), vi uppmanar er i vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) namn att hålla er borta från varje broder som lever odisciplinerat (ett liv i kaos, upproriskt, i otakt) och inte följer den undervisning som de fått av oss.
[Ordet "odisciplinerat" är det grekiska ataktos. Det är en militär term för en soldat som går i otakt, vägrar att lyda order eller intar en roll som han inte har. Ordet användes också i det civila livet för att beskriva ett liv i kaos utan någon ordning.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Παραγγέλλομεν   δὲ   ὑμῖν,   ἀδελφοί,   ἐν   ὀνόματι   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,   στέλλεσθαι   ὑμᾶς   ἀπὸ   παντὸς   ἀδελφοῦ   ἀτάκτως   περιπατοῦντος   καὶ   μὴ   κατὰ   τὴν   παράδοσιν   ἣν   παρελάβοσαν   παρ᾽   ἡμῶν.  

Textus Receptus (TR)

Παραγγέλλομεν   δὲ   ὑμῖν,   ἀδελφοί,   ἐν   ὀνόματι   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,   στέλλεσθαι   ὑμᾶς   ἀπὸ   παντὸς   ἀδελφοῦ   ἀτάκτως   περιπατοῦντος   καὶ   μὴ   κατὰ   τὴν   παράδοσιν   ἣν   παρελάβοσαν   παρ᾽   ἡμῶν.  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3853 Παραγγέλλομεν (paraggello)
befalla We command
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn [the] name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G4724 στέλλεσθαι (stello)
undvika are to withdraw
VERB Verb
pres. medium inf. presens medium infinitiv
V-PMN
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὸς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G0080 ἀδελφοῦ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0814 ἀτάκτως (ataktos)
leva oansvarigt idly
Adverb Adverb
ADV
G4043 περιπατοῦντος (peripateo)
walking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3862 παράδοσιν (paradosis)
tradition tradition
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
R-ASF
G3880 παρελάβοσαν (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti ... they received
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν. (ego)
oss us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)