Andra Thessalonikerbrevet 3:14

Om någon [i församlingen] inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på den personen och umgås inte med honom så att han får skämmas.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἰ   δέ   τις   οὐχ   ὑπακούει   τῷ   λόγῳ   ἡμῶν   διὰ   τῆς   ἐπιστολῆς,   τοῦτον   σημειοῦσθε   μὴ   συναναμίγνυσθαι   αὐτῷ   ἵνα   ἐντραπῇ·  

Textus Receptus (TR)

Εἰ   δέ   τις   οὐχ   ὑπακούει   τῷ   λόγῳ   ἡμῶν   διὰ   τῆς   ἐπιστολῆς,   τοῦτον   σημειοῦσθε   καὶ   μὴ   συναναμίγνυσθαι   αὐτῷ   ἵνα   ἐντραπῇ·  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 18 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5219 ὑπακούει (hupakouo)
lyda obey
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det this
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3056 λόγῳ (logos)
ord, resonemang instruction
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1992 ἐπιστολῆς, (epistole)
brev letter,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... of this [man]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G4593 σημειοῦσθε (semeioo)
notera, ge noga akt på do take note
VERB Verb
pres. medium imp. presens medium imp.
pl. andra person pluralis
V-PMM-2P
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4874 συναναμίγνυσθαι (sunanamignumi)
umgås med to mix with
VERB Verb
pres. medium inf. presens medium infinitiv
V-PMN
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1788 ἐντραπῇ· (entrepo)
respektera, få skämmas he may be ashamed.
VERB Verb
2:a aorist pass. subj. andra aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2APS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)