Andra Thessalonikerbrevet 3:12

Sådana befaller och uppmuntrar (står vi vid er sida och ber, förmanar) vi i Herren Jesus den Smorde (Kristus) att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τοῖς   δὲ   τοιούτοις   παραγγέλλομεν   καὶ   παρακαλοῦμεν   ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ   Χριστῷ   ἵνα   μετὰ   ἡσυχίας   ἐργαζόμενοι   τὸν   ἑαυτῶν   ἄρτον   ἐσθίωσιν.  

Textus Receptus (TR)

Τοῖς   δὲ   τοιούτοις   παραγγέλλομεν   καὶ   παρακαλοῦμεν   ἐν   κυρίῳ   τοῦ   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστῷ   ἵνα   μετὰ   ἡσυχίας   ἐργαζόμενοι   τὸν   ἑαυτῶν   ἄρτον   ἐσθίωσιν.  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τοῖς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... Now
Konj. Konjunktion
CONJ
G5108 τοιούτοις (toioutos, other, inflections))
sådan to such,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
D-DPM
G3853 παραγγέλλομεν (paraggello)
befalla we warn
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3870 παρακαλοῦμεν (parakaleo)
bönfalla, trösta exhort
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G2271 ἡσυχίας (hesuchia)
tyst, lugn och ro quietness
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2038 ἐργαζόμενοι (ergazomai)
arbeta, göra, tjänstgöra, göra affä ... working,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G1438 ἑαυτῶν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... their own
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. pl. tredje person gen. pluralis maskulinum
F-3GPM
G0740 ἄρτον (artos)
bröd, limpa bread
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2068 ἐσθίωσιν. (esthio)
äta they may eat.
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-PAS-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)