Första Thessalonikerbrevet 5:2

Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer [lika plötsligt och oväntat] som en tjuv om natten.
[Herrens dag är ett välbekant uttryck i Bibeln. Profeterna kallar den en domens dag, se Amos 5:18–20; Joel 2:11–13. Det är också en dag av frälsning och återupprättelse, se Joel 2:32. Det är en dag då Gud griper in i historien och slutgiltigt dömer synden och upprättar tusenårsriket, se Upp 6–19. Det är en omvälvande händelse som påverkar jorden och hela universum, se 2 Pet 3:10–13.
Paulus hade undervisat om tidens slut och Herrens dag då han var i Thessalonike något år tidigare. Jesus undervisade också om detta ämne och använde liknande uttryck som "en tjuv om natten" för att mana till vaksamhet, se Matt 24:8, 36–44; Jes 13:8.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

αὐτοὶ   γὰρ   ἀκριβῶς   οἴδατε   ὅτι   ἡμέρα   κυρίου   ὡς   κλέπτης   ἐν   νυκτὶ   οὕτως   ἔρχεται·  

Textus Receptus (TR)

αὐτοὶ   γὰρ   ἀκριβῶς   οἴδατε   ὅτι   ἡ   ἡμέρα   κυρίου   ὡς   κλέπτης   ἐν   νυκτὶ   οὕτως   ἔρχεται·  

Grundtextkommentarer

NA har 13 ord, TR har 14 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Yourselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
P-NPM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0199 ἀκριβῶς (akribos)
efterforska, sök noga fully
Adverb Adverb
ADV
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2250 ἡμέρα (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre of [the] Lord,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2812 κλέπτης (kleptes)
tjuv a thief
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3571 νυκτὶ (nux)
natt, midnatt night,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... in this manner
Adverb Adverb
ADV
G2064 ἔρχεται· (erchomai)
anlända, komma, gå comes.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)