Första Thessalonikerbrevet 5:15

Se [hela tiden] till att ingen lönar ont med ont [skulle ha gett igen med samma mynt, se 1 Pet 3:9],
utan sträva (jaga) alltid efter att göra [det som är] gott, både mot varandra och mot alla [människor].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁρᾶτε   μή   τις   κακὸν   ἀντὶ   κακοῦ   τινι   ἀποδῷ,   ἀλλὰ   πάντοτε   τὸ   ἀγαθὸν   διώκετε   καὶ   εἰς   ἀλλήλους   καὶ   εἰς   πάντας.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.



Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3708 ὁρᾶτε (horao)
se do see that
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3361 μή (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... no
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5100 τις (tis)
något, någon, några one
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G2556 κακὸν (kakos)
ond evil
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0473 ἀντὶ (anti)
i stället för, i motsats till for
Preposition Preposition
PREP
G2556 κακοῦ (kakos)
ond evil
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G5100 τινι (tis)
något, någon, några to anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
X-DSM
G0591 ἀποδῷ, (apodidomi)
betala, belöna, ge may repay,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3842 πάντοτε (pantote)
alltid always
Adverb Adverb
ADV
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0018 ἀγαθὸν (agathos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G1377 διώκετε (dioko)
förfölja, följa efter, följa, lida ... do pursue
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλους (allelon)
varandra one another
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντας. (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)