Första Thessalonikerbrevet 5:14

[Den andra gruppen (vers 14–15) gäller också alla i församlingen, som har ett ansvar att vägleda, uppmuntra och hjälpa varandra. Allt detta måste ske med tålamod.]
Vi uppmanar er, kära syskon (bröder och systrar i tron):
Vägled (förmedla förståelse, milt varna, förmana)
de odisciplinerade (rebelliska, som vägrar lyda auktoriteter och inte vill underordna sig).
Uppmuntra
de missmodiga (som tappat hoppet; har brustna hjärtan).
Hjälp (stötta)
de svaga (bräckliga).
Ha tålamod
med alla [tappa inte hoppet även om omständigheter går emot eller du blir felaktigt behandlad av andra].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Παρακαλοῦμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   νουθετεῖτε   τοὺς   ἀτάκτους,   παραμυθεῖσθε   τοὺς   ὀλιγοψύχους,   ἀντέχεσθε   τῶν   ἀσθενῶν,   μακροθυμεῖτε   πρὸς   πάντας.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3870 Παρακαλοῦμεν (parakaleo)
bönfalla, trösta We exhort
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμᾶς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G3560 νουθετεῖτε (noutheteo)
varna do admonish
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0813 ἀτάκτους, (ataktos)
oansvariga unruly,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G3888 παραμυθεῖσθε (paramutheomai)
trösta do encourage
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-PNM-2P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3642 ὀλιγοψύχους, (oligopsuchos)
missmodig fainthearted,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G0472 ἀντέχεσθε (antechomai)
hålla sig till, ta sig an do help
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-PNM-2P
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0772 ἀσθενῶν, (asthenes)
svag, sjuk weak,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G3114 μακροθυμεῖτε (makrothumeo)
tålmodig, vänta tåligt, tålig do be patient
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G4314 πρὸς (pros)
till toward
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντας. (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)